Schaktning och husdränering

Är du i behov av schaktning eller husdränering? Vi på Simonssons Marktjänst AB utför dränering av husgrunder samt olika sorters schaktning med specialisering på kabelschakt.

När du anlitar oss så kan du vara säker på att du får en dränering av din husgrund som håller bostaden torr och fräsch länge. Vi åtar oss även grävning och schaktning för dränering av avloppssystem. Vi månar om våra kunder och visar det genom att vara lyhörda samt genom att alltid leverera kvalitet.

Simonssons Marktjänst AB har sitt säte i Kinna, Marks kommun, och arbetar där samt i trakterna kring Göteborg. Hör gärna av dig om dig om du vill veta mer om oss och om schaktning samt husdränering.

Schaktning

När du ska anlägga en tomt eller uppföra ett hus så är schaktning är en av de viktigaste delarna av markarbetet. Man använder sig av schaktning för att skapa en plan yta med fast mark för husgrunden samt för att göra plats för avlopps- och vattenledningar, kablar samt dräneringsrör. Simonssons Marktjänst AB har gedigna kunskaper inom kabelschaktning och har alla behörigheter som krävs för den sortens uppdrag.

Schaktning och husdränering

Rent konkret innebär schaktning att vi på Simonssons Marktjänst AB flyttar uppgrävd matjord till ett djup som är lämpligt för anläggningen av husgrunden. Hur djup och omfattande schaktningen blir beror på i vilket skick marken är samt hur stor risk det finns för tjäle. I ett kallare klimat bör grundläggningsdjupet vara större.

Det förekommer även att vi forslar bort jordmassorna som blir kvar efter schaktningen. Vi kan till exempel använda dem till att fylla ut ojämnheter eller för att ändra tomtens utformning. Jordmassorna som schaktats ut blir ersatta med dräneringsmaterial som omsluter dräneringsrören.

Tänk på att undersöka marken geotekniskt innan schaktningen sätter igång. Det innebär att man tar reda på vad som finns under markytan. Det är till exempel viktigt att få information om det existerar berg i marken eller vilka rördragningar som finns.

Husdränering

Alla som har eller ska bygga ett hus vill naturligtvis att det ska hålla så länge som möjligt. För att uppnå detta är det viktigt att huset sköts om på rätt sätt och där spelar dräneringen en betydande roll. Korrekt utförd husdränering gör att risken för fukt, mögel och vattenskador minskar drastiskt.

Klimatet i Sverige gör att vi ofta har regnoväder och eftersom det vanligaste byggnadsmaterialet i våra hus är trä så ökar vikten av väl genomförd husdränering. Trä bryts ned över tid om det kommer i kontakt med vatten eftersom fukten gör att till exempel svamp och mikroorganismer växer och frodas. Att dränera ett hus innebär att ytvattnet leds bort från husgrunden vilket i sin tur skyddar huset mot markens vattenflöden.

Tänk på dräneringssystemet redan när du börjar planera ditt husbygge. Det är till exempel en fördel om byggnaden placeras där terrängen är upphöjd så att regnvattnet i marken rinner bort från fastigheten. Om den intilliggande marken lutar mot huset så bör vattnet hejdas med hjälp av dräneringsrör alternativt dräneringsslangar.

Kontaktinfo

Behöver du vår hjälp eller har du någon fråga till oss? Fyll då i formuläret nedan eller ta en titt på vår kontaktsida så ska vi svara så fort vi kan.

Kom ihåg att fylla i alla fält!

    Namn:

    E-post: *

    Telefon:

    Meddelande: